aktualnosci o stowarzyszeniu artykuly galeria kontakt
Agencja Interaktywna ivision.pl
artykuly
__________________

Rolnictwo ekologiczne w Małopolsce (2016-01-28)

W ostatnich latach w naszym województwie nastąpił bardzo duży przyrost ilości gospodarstw ekologicznych . Pod tym względem nadal przodujemy w kraju. Małopolska jest rejonem o najbogatszych walorach przyrodniczych w kraju. Staje się także terenem coraz większego rozwoju turystyki i agroturystyki. Miasto Kraków znajduje się obecnie w czołówce najczęściej odwiedzanych przez turystów miast świata.

Należy to wykorzystać także na obszarach wiejskich naszego województwa. Mamy kilka powiatów typowo rolniczych jak np. miechowski , proszowicki, olkuski które posiadają gospodarstwa większe , produkcję intensywną i z których produkty rolne przeznaczane są na rynek . Zdecydowana większość gospodarstw naszego województwa to gospodarstwa małe gdzie gospodaruje się systemem tradycyjnym , najczęściej na samozaopatrzenie , niewielką ilość produktów wprowadzając na rynek.

Ze względu na tak rozdrobnioną strukturę rolnictwa , tradycyjny system gospodarowania , małe zużycie środków ochrony roślin i nawozów mineralnych, wielu rolników decyduje się na prowadzenie gospodarstwa metodami ekologicznymi . O wiele łatwiej wtedy przestawiać gospodarstwo na ekologiczne kiedy rolnik zużywa minimalne ilości chemicznych środków produkcji lub w ogóle zaprzestał ich stosowania . Pomimo ustawicznego prowadzenia szkoleń przez nasz Ośrodek w całym województwie także na temat rolnictwa ekologicznego , rolnicy wciąż dzwonią z pytaniami potrzebując informacji z tego zakresu.

Trzeba przypomnieć , że rolnicy ekologiczni oprócz dopłat obszarowych mogą otrzymać zależnie od rodzaju upraw od 260 ( za łąki i pastwiska ) nawet do 1800zł za 1ha ( za uprawy sadownicze). Od roku 2008 dopłaty te ulegną jeszcze zwiększeniu. Jak widać wsparcie finansowe jest wysokie i stąd tak duże zainteresowanie rolników rolnictwem ekologicznym .

Ponieważ małe ilości produktów z gospodarstw ekologicznych najczęściej trudniej zbyć na rynku wielu rolników stara się łączyć gospodarowanie ekologiczne z agroturystyką. W górskich powiatach naszego województwa rolnictwo ekologiczne i agroturystyka cieszą się szczególnym zainteresowaniem.

Poniższa tabela ilustruje korelację pomiędzy ilością gospodarstw ekologicznych i liczbą gospodarstw agroturystycznych w większości powiatów naszego województwa.

PowiatyLiczba gospodarstw ekologicznychLiczba gospodarstw agroturystycznych
Bochnia7930
Brzesko1849
Chrzanów22
Dąbrowa Tarnowska2816
Gorlice22184
Kraków4160
Limanowa495169
Miechów100
Myślenice4165
Nowy Sącz197250
Nowy Targ6140
Olkusz107
Oświęcim53
Proszowice35
Sucha Beskidzka562
Tarnów5172
Wadowice920
Wieliczka1015
Zakopane12301

Tabela 1: Ilość gospodarstw ekologicznych i agroturystycznych w Małopolsce w roku 2006.

Największym zainteresowaniem rolnictwem ekologicznym jak i działalnością agroturystyczną cieszą się zwłaszcza powiaty górskie . I nie ma w tym nic dziwnego . Tradycyjny system produkcji , niskonakładowy , praktycznie bez użycia chemii , bardzo zbliżony do ekologicznego sprzyja przestawianiu gospodarstw górskich na ekologiczne. Te bogate przyrodniczo rejony są również terenem szybko rozwijającej się agroturystyki. Jak pokazuje statystyka , pod względem ilości gospodarstw ekologicznych w 2006r na pierwszym miejscu znajduje się powiat limanowski który ma już niemal 500 gospodarstw , następnie gorlicki 221 i podobnie nowosądecki zbliżając się do 200 gospodarstw. Najwięcej zaś gospodarstw agroturystycznych mają powiaty; tatrzański – 301, nowosądecki – 250 , limanowski 169 i gorlicki -84.

Szansą na znaczne zwiększenie ilości gospodarstw ekologicznych będzie nowy program rolnośrodowiskowy na lata 2007-2013. Zwiększająca się ilość gospodarstw ekologicznych powinna generować dalszy rozwój agroturystyki z korzyścią dla regionu. Dzięki orologi replica szczególnym walorom przyrodniczym i krajobrazowym jakich nie poskąpiła tym terenom przyroda , jak również dzięki szczególnej pomysłowości, kreatywności a przede wszystkim pracowitości jej mieszkańców następuje szybki rozwój urbanistyczny obszarów górskich.

Więcej informacj: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, Dział Ekologii, tel. 012 285 21 13.

 

Jan Pajdzik

>powrót ^do góry