aktualnosci o stowarzyszeniu artykuly galeria kontakt
Agencja Interaktywna ivision.pl
artykuly
__________________

Nowe rozporządzenie ekologiczne (2016-02-11)

W dniu 28 czerwca 2007 roku unia europejska przyjęła nowe rozporządzenie dotyczące produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych (834/2007).  rynek rolnictwa ekologicznego ciągle się rozwija, popyt na produkty rośnie a nowe rozporządzenie ma stworzyć ramy prawne do podtrzymania tego wzrostu. wszelkie zmiany prawodawstwa w odniesieniu do rolnictwa wprowadzane są w unii europejskiej z dużym wyprzedzeniem tak więc nowe rozporządzenie  zacznie obowiązywać dopiero od dnia 1 stycznia 2009 roku.  

głównym celem jaki przyświecał autorom było uproszczenie przepisów. każdy kto czytał obecnie obowiązujące rozporządzenie dotyczące rolnictwa ekologicznego (2092/91) wie że jest ono zbyt obszerne i zagmatwane na skutek licznych nowelizacji. w dużo krótszym rozporządzeniu 834/2007 większą uwagę poświęcono sprawom etykietowania.  przepisy mają być łatwiejsze dla konsumentów, którzy często mają problemy z rozpoznaniem produktu ekologicznego wśród wielu towarów.  nowe rozporządzenie nadaję większe znaczenie unijnemu logo rolnictwa ekologicznego, które ma stać się obowiązkowe dla żywności paczkowanej, oczywiście nie wykluczając pozostałych znaków rolnictwa ekologicznego o mniejszym zasięgu. aby uniknąć nieporozumień na opakowaniu oprócz numeru jednostki certyfikującej powinno znajdować się również określenie miejsca pochodzenia produktu nieprzetworzonego.  jedynie produkt zawierający ponad 95% składników ekologicznych może być oznaczany i sprzedawany jako ekologiczny. 

wygaśnięcie rozporządzenia 2092/91 nie pociągnie za sobą żadnych drastycznych zmian, które mogli by odczuć rolnicy ekologiczni w polsce.  podtrzymane zostały wszystkie zasady odnośnie utrzymywania żyzności gleby (płodozmian, ekologiczne nawozy naturalne i organiczne) i ochrony roślin w gospodarstwie ekologicznym. w zakresie produkcji zwierzęcej nowe rozporządzenie poświęca sporo uwagi sprawom dobrostanu (odpowiednia obsada, dostęp do wybiegów). utrzymywanie zwierząt na uwięzi jest zabronione z wyjątkiem wiązania czasowego gdy ma to związek z bezpieczeństwem zwierząt.  jeżeli chodzi o choroby to podobnie jak w rozporządzeniu 2092/91 zalecana jest przede wszystkim profilaktyka.  niezmienne pozostały zasady przestawiania gospodarstwa i kontroli.  wszelkie odstępstwa od rozporządzenia ograniczone będą do minimum i stosowane tylko w sytuacji gdy wymaga tego rozpoczęcie lub podtrzymanie produkcji ekologicznej w sytuacji braku na rynku odpowiedniej paszy, materiału nasiennego czy rozmnożeniowego.

zupełną nowością są natomiast zasady dotyczące ekologicznych akwakultur (ryby, wodorosty). sprawy te w poprzednim rozporządzeniu nie były w ogóle uwzględnione natomiast  rozporządzenie 834/2007 daje podstawy do rozwijania tych przepisów.  nie należy spodziewać się natomiast większych zmian w wykazie zatwierdzonych repliche rolex sky dweller italia w rolnictwie ekologicznym  środków produkcji (nawozów, środków ochrony roślin).  nie złagodzono przepisów odnośnie używania w rolnictwie ekologicznym organizmów modyfikowanych genetycznie, nadal będą zabronione.  także przepisy regulujące zakładanie ekologicznych pasiek pozostały bez zmian, równie ostro określając miejsce położenia pasieki tylko w otoczeniu upraw ekologicznych lub naturalnych. rozporządzenie 834/2007 dopuszcza natomiast stosowanie w państwach członkowskich przepisów bardziej rygorystycznych.

Wojciech Ślósarz

>powrót ^do góry